Szechenyi
Menü Bezárás

Adatkezelési irányelvek

GDPR/Adatvédelem – „FELSŐ 10” SZÉPSÉGSZALON

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ADATNYILVÁNTARTÁS

AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI RENDELETÉNEK MEGFELELŐEN

Adatkezelő:

Kassai Gabriella kozmetikus mester/E.C.

„FELSŐ 10” Kozmetika, 2030 Érd, Felső utca 10.

Nyilvántartási szám: 00032903

1.) Különleges adatkezelési esetek:

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletének aktuális rendelkezései alapján (2018. március) Kassai Gabriella kozmetikus mester (egyéni vállalkozó) mint Adatkezelő különleges adatkezelési tevékenységet nem végez.

2.) Az adatkezelés jogalapja: Kassai Gabriella kozmetikus mester (egyéni cég) a törvény szerint az Adatkezelő, vendégei jelentik a rendelkezés szabályai szerint az Adatalanyokat.

Az Adatalanyok meghatározott adatai tárolásának célja a kapcsolattartás: – kezelési időpontok és azok változásainak egyeztetése, a szalonban történő kezelések dokumentálása, általános tájékoztatás a kezelésekről. Az adatok nyilvántartása az Adatalany hozzájárulása alapján történik. Az Adatkezelő nyilvántarthatja a vendégek nevét, telefonszámát, az Adatalany ráutaló magatartása: telefonhívása, e-mailben vagy más elektronikus írásbeli úton történő megkeresése-, és/vagy szóbeli és írásbeli hozzájárulása alapján. Az Adatkezelő az Adatalanyok adatait „Adatnyilvántartó Tájékoztató Lapon” tárolja. Amennyiben az Adatkezelő által kezelt weboldalon, az Adatalany által kezdeményezett információ kérés történik, annak lezárása után, az Adatalany e-mail címe azonnal törlésre kerül.

3.) Az Adatalanyok jogainak elérhetővé tétele: Az Adatalanyok, azaz a „vendégek” a róluk szóló adatok tulajdonosai. Kassai Gabriella kozmetikus mester az adatok kezelője (továbbiakban Adatkezelő).

3.a.) Rendelkezésre bocsátandó információk: Adatkezelő nyilvántarthatja a vendégek nevét, telefonszámát. Az Adatalanynak szóbeli vagy írásbeli kérésére, illetve ráutaló magatartása alapján, Kassai Gabriella kozmetikus mester, mint Adatkezelő rendelkezésre bocsátja az Adatalany általa nyilvántartott adatait. (További információért olvassa el a GDPR 13-19. cikkelyeit.) Az Adatkezelő elérhetősége: Kassai Gabriella telefonszám: +36-20-912-3030, cím: „Felső 10” Szépségszalon, 2030 Érd, Felső utca 10.

Az Adatkezelő harmadik félnek (adatkezelés címzettje), nemzetközi szervezetnek, másik országba az adatokat nem adja ki. Az adatok tárolásának időtartama: az Adatalany kérésének megfelelő ideig, azaz hozzájárulásának visszavonásáig. Az adatok megsemmisítését Adatalany írásban, illetve szóban kérvényezheti az Adatkezelőtől.

3.b.) Hozzáférési jog: Adataikkal kapcsolatban az adatalanyok jogosultak kérni a róluk tárolt adatok ellenőrzését, helyesbítését és törlését az Adatkezelőtől a 3.a. pontban megadott elérhetőségeken keresztül. A hozzáférési jog gyakorlása során az Adatkezelőnek az előző részben tárgyalt összes információt rendelkezésre kell bocsátani, továbbá tájékoztatást kell adnia szóban is az adatkezelési célokról, elérhetőségekről, jogokról az Adatalany számára. Ha a kérelmet elektronikus úton nyújtották be, akkor ezt könnyen olvasható elektronikus módon bocsátja rendelkezésre. Az Adattulajdonos igénylőnek írásbeli kérés esetén hitelt érdemlően bizonyítania kell személyazonosságát az adatok igénylésekor (e-mail cím, telefonszám).

3.c.) Helyesbítéshez való jog: Az érintett Adattulajdonos jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan vagy megváltozott személyes adatokat.

3.d.) Törléshez való jog: Az érintettek kérhetik a róluk szóló adatok törlését, amennyiben a – személyes adatokra már nincs szükség abból a célból amelyből azokat gyűjtötték, vagy kezelték, – az Adatkezelő az adatokat jogellenesen kezeli.

4.) Technikai és szervezési intézkedések, adatbiztonság: A papíralapú adatnyilvántartó lapokat zárható helyiségben tartja, ahová kizárólag Adatkezelőnek, vagy felügyelete és állandó jelenléte mellett vendégeinek van bejutása. Az Adatkezelő az Adatalany adatait harmadik félnek (adatkezelés címzettje), nemzetközi szervezetnek, másik országba nem adja ki.

5.) Adatkezelési incidens: Adatkezelési incidens történik, amennyiben az Adatkezelő nyilvántartása lopás, vagy technikai okok miatt megsemmisül. Az Adatkezelő ebben az esetben köteles jegyzőkönyvet felvenni az esetről, értesíteni az illetékes hatóságot (NAIH). Az Adattulajdonosokat személyesen (kozmetikába látogatáskor), weboldalon vagy közösségi oldalakon keresztül köteles az eseményről értesíteni.

 

Szerverterem:
RackForest Ltd.
1132 Budapest,
Victor Hugo u. 18-22., 3. em.

Érd, 2023. május 14.

resounding-synchronous
resounding-synchronous
resounding-synchronous
resounding-synchronous